Institucionalno varstvo

Dom starejših občanov Preddvor (DSO Preddvor) je javni socialnovarstveni zavod katerega osnovna dejavnost je institucionalno varstvo starejših oseb.

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev.

Zdravstveno varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Postopek za sprejem v zavod se začne z vložitvijo prošnje za sprejem v institucionalno varstvo,  ki se jo pošlje na naslov Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor.

Kontakti za dodatne informacije:

socialna delavka, DSO Preddvor
tel.: 04 27 52 454
e-pošta: socialna.sluzba@dso-preddvor.si

Uradne ure:

pon: 9.00 - 12.00
sre: 14.00 - 16.00
pet: 9.00 - 12.00