Dnevno varstvo

Storitev dnevnega varstva je namenjena osebam starejšim od 65 let.

Storitev dnevnega varstva je namenjena osebam, ki še ne potrebujejo celodnevne stacionarne oskrbe, si želijo družbe in aktivnega preživljanja (prostega) časa ter tistim, ki potrebujejo pomoč, nadzor oziroma organizirano obliko bivanja le za nekaj ur dnevno.

V dnevnem varstvu nudimo socialno oskrbo, zdravstveno nego in oskrbo, fizioterapijo in delovno terapijo, socialno integracijo, zdravo prehrano in po potrebi dietno prehrano, prostočasne aktivnosti, dnevni počitek na prilagojenih počivalnikih, nujno medicinsko pomoč itd.

Dnevno varstvo izvajamo od ponedeljka do petka oz. 7. do 17. ure oz. po dogovoru. Vključitev v dnevno varstvo je lahko kratkotrajna, občasna ali časovno neomejena. Postopek za sprejem v dnevno varstvo je enak postopku za sprejem v Dom.

Kontakti za dodatne informacije:

socialna delavka, DSO Preddvor
tel.: 04 27 52 454
e-pošta: socialna.sluzba@dso-preddvor.si