22
feb
  • blog

Pojasnilo DSO Preddvor ob medijski objavi

Začasno varstvo: V DSO Preddvor je bila začasna nastanitev v preteklem letu možna od 1. junija do 30. septembra 2023 za osebe nad 65 let, ki potrebujejo začasno namestitev zaradi odsotnosti svojcev, po odpustu iz bolnišnice oz. se spoznavajo z bivanjem v domu. V začasnem varstvu dom uporabnikom nudi zdravstveno nego in oskrbo glede na njihovo zdravstveno stanje, prehrano, storitve fizioterapije, delovne terapije, skratka vse aktivnosti in dejavnosti, ki jih nudimo tudi ostalim stanovalcem. Izjemoma – v prehodnem času do stalne namestitve, v začasno varstvo sprejemamo tudi osebe z demenco. Zaradi narave bolezni je pričakovano, da se te osebe težje prilagajajo, so tesnobne, vznemirjene, neorientirane, nejevoljne, jokave, lahko zavračajo gibanje in hrano. Zato si še posebej prizadevamo, da jih spodbudimo k zadostnemu uživanju hrane in tekočine - odvisno od zmožnosti v jedilnici ali v sobi. Če stanovalec ne zmore uživati zadostne količine hrane in tekočine, zagotovimo zadostno hidracijo s spodbujanjem, hranjenjem oz. s prilagoditvijo prehrane. V primeru inkontinence poskrbimo za zadostno število plenic in zdravstveno nego in oskrbo. Da ostanejo suhi in čisti tudi ponoči, čez noč uporabljamo oblačila (pajace), ki držijo plenice na mestu. Na dnevni ravni zagotavljamo, da so uporabniki začasnega varstva vsak dan zunaj, kar nam omogoča terasa, v bližini pa je tudi park, kamor lahko svojci odpeljejo svoje bližnje.  Zavedamo se, da je vsem stanovalcem, zlasti tistim z demenco, v začasnem varstvu in tudi ob stalni nastanitvi nekaj dni ali tednov težko, saj se težko prilagajajo na tuje okolje, njim neznane obraze in številne spremembe. V domu si prizadevamo, da bi jim te težke dni lahko olajšali. Svojce ob sprejemu še posebej spodbujamo, da svoje bližnje čim več obiskujejo, se z njimi pogovarjajo, so morda z njimi v času obrokov oz. so kako drugače podporni in prisotni - bližina svojcev namreč pomirja. Naša izkušnja je, da si stanovalci po uvajalnem obdobju opomorejo in so bolj mirni. Če nastopijo kakršnekoli težave, pa omogočamo redno in izredno zdravstveno in psihosocialno pomoč. Zavedamo se pomena začasnih nastanitev za starejše in tudi njihove svojce in če bo le mogoče, bomo z njim nadaljevali tudi letošnje poletje, pri čemer bomo ob zagotavljanju zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapije, delovne terapije in vseh aktivnosti okrepili tudi družabništvo s prostovoljci in pa komunikacijo s svojci.

Zdravstvena nega in oskrba: Glede zdravstvene nege vseh naših stanovalcev ponovno pojasnjujemo, da  si prizadevamo in si bomo še naprej prizadevali dosegati in presegati standard, ki nam ga nalaga zakonodaja, pri tem pa upoštevati individualne potrebe naših stanovalcev. Našim sodelavcem omogočamo dodatna strokovna usposabljanja in izobraževanja.

Preležanine:
V domu smo oskrbo v zadnjih dveh letih izboljšali do te mere, da imamo samo še posamične primere, ki jih skrbno negujemo, nad čemer bdi vodja zdravstvene nege, ki se posvetuje z zdravnikom.

Prehranjevanje: Stanovalce spodbujamo in jim po potrebi pomagamo pri prehranjevanju oz. prehrano ustrezno prilagodimo zdravstvenemu stanju posameznika, da zagotovimo ustrezen vnos hranil. Glede tekočine poskrbimo, da imajo vsi stanovalci v sobah in čajnih kuhinjah na voljo čaj in vodo. Za nepokretne stanovalce in stanovalce, ki ne zmorejo piti sami, pa naši sodelavci poskrbijo, da niso žejni.

Kopanje: Stanovalce kopamo skladno z razvrstitvijo v oskrbo in normativi, torej do trikrat mesečno ter dodatno po potrebi.  Skrbimo, da so naši stanovalci čisti in urejeni.

Izvajanje anogenitalne nege: Anogenitalno nego in menjavo inkontinenčnih pripomočkov skladno z razvrstitvijo v oskrbo in normativi izvajamo do štirikrat dnevno in dodatno po potrebi.


Dvigovanje in obračanje stanovalcev: Pri stanovalcih, kjer je potrebno dvigovanje in obračanje, negovalno osebje za to poskrbi večkrat dnevno, upoštevajoč navodila fizioterapevta in vodij zdravstvene nege ter seveda zdravstvenega stanja in počutja stanovalca.

Zdravila in lajšanje bolečin: Zdravila stanovalci dobijo v času obrokov in jih zaužijejo samostojno, oz. pod nadzorom, skladno z navodili zdravnika.  Zdravila, glede na zmožnost stanovalca, ustrezno pripravimo za zaužitje. Skladno z navodili zdravnika poskrbimo za ustrezno lajšanje bolečin. Pomembno nam je, da stanovalci zaradi zdravstvenega stanja ne trpijo in ne čutijo bolečin.

Paliativna oskrba: Pri stanovalcih s paliativno oskrbo ravnamo skladno z navodili zdravnika in se trudimo olajšati zadnje življenjsko obdobje, zlasti z našo bližino, dotikom in lajšanjem bolečin. Svojce spodbujamo, da so čim več s svojimi bližnjimi. Trudimo se jim zagotavljati zasebnost in jim biti v oporo s pogovori.  

Krepitev varnosti in zadovoljstva:  
V letošnjem letu smo v domu še okrepili aktivnosti, ki prispevajo h krepitvi varnosti, dobrobiti stanovalcev in zadovoljstvu svojcev ter krepitvi kompetenc zaposlenih:

  • Okrepljena komunikacija s svojci, pogovori, sestanki.
  • Pogovori s stanovalci, individualni in skupni sestanki glede želja, pričakovanj, morebitnih težav.
  • Sestanki s sodelavci glede izvajanja storitev, komunikacije, odnosov s stanovalci in svojci.
  • Sestanki zdravstvene nege in oskrbe in jutranji raporti s sprotnimi povratnimi informacijami glede zdravstvenega stanja, morebitnih odstopanj, večjih oz. drugačnih potreb stanovalcev, potrebnih prilagajanj glede na počutje in zdravstveno stanje stanovalcev.
  • Dogovor glede dodatnih izobraževanj v letošnjem letu na področju zdravstvene nege in oskrbe ter izobraževanj za krepitev odnosov in komunikacije s svojci.

 

Lidija Kos,

direktorica DSO Preddvor