26
jan
  • blog

Pojasnilo DSO Preddvor ob medijski objavi

Ob medijski objavi, vezani na DSO Preddvor, pojasnjujemo:

V domu Preddvor zaposlujemo 84 sodelavcev, ki skrbijo za 155 stanovalcev. Dom vodim od februarja 2022 in sodelavce spodbujam, da za stanovalce skrbijo strokovno, odgovorno, pozorno, spoštljivo in empatično, upoštevajoč njihove individualne potrebe in osebnost. Prav tako mi je pomemben dober odnos s svojci in sodelavce spodbujam k spoštljivi komunikaciji in prijaznosti. Resnično mi je žal, da so bili svojci v primeru, ki ga opisujete, razočarani nad komunikacijo in odnosom našega zunanjega zdravstvenega izvajalca. Tudi sama si želim in si prizadevam, da bi prišlo do skupnega sestanka, pogovora, razjasnitve okoliščin. Žal domovi nismo delodajalci izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so pri svojem delu povsem samostojni in prevzemajo celotno odgovornost za strokovno delo in komunikacijo s pacienti in svojci. Sama vsekakor pričakujem, da bo komunikacija s pacienti, svojci in našimi sodelavci spoštljiva in prijazna. V nasprotnem primeru bomo primorani najti novo rešitev za zagotovitev zdravstvene oskrbe.

Pri zdravstveni negi stanovalcev, ki je v celoti v naših rokah, pa si prizadevamo in si bomo prizadevali še naprej dosegati in presegati standard, ki nam ga nalaga zakonodaja, pri tem pa upoštevati individualne potrebe naših stanovalcev.

Glede tekočine: poskrbimo, da imajo vsi stanovalci v sobah in čajnih kuhinjah na voljo čaj in vodo. Za nepokretne stanovalce in stanovalce, ki ne zmorejo piti sami, pa naši sodelavci poskrbijo, da niso žejni.

Stanovalci imajo v sobah na voljo sestrski klic (zvonček), s katerim pokličejo, ko kaj potrebujejo. Pri stanovalcih, ki tega ne zmorejo, sodelavci večkrat čez dan in tudi  ponoči preverijo njihovo stanje.

Izgubljeno protezo smo v domu želeli nadomestiti, vendar zaradi tedanjega zdravstvenega stanja zagotovitev nove proteze ni bila možna.

Glede preležanin: v domu smo oskrbo v zadnjih dveh letih izboljšali do te mere, da imamo samo še posamične primere, ki jih skrbno negujemo, nad čemer bdi vodja zdravstvene nege, ki se posvetuje z zdravnikom.

Fizioterapijo v našem domu strokovni sodelavci izvajajo v delovnih dneh po strokovni presoji glede na zdravstveno stanje posameznika. Pri huje bolnih ter pri povratku iz bolnišnice pa, če je možno in potrebno, o fizioterapiji odloči zdravnik. Tako je bilo tudi v primeru pokojne stanovalke, o kateri sprašujete, ki smo jo, ko razgibavanje zaradi zdravstvenega stanja ni bilo več mogoče, redno obračali, hranili in zagotavljali tekočino.

Glede inšpekcijskih nadzorov pojasnjujemo, da so bile kršitve delovnopravne zakonodaje in druge nepravilnosti ugotovljene v času vodenja prejšnjih vodstev.

Razumemo, kako velika je bolečina ob izgubi bližnjega in svojcem izrekamo iskreno sožalje. Poskrbeli bomo, da bomo skupaj s sodelavci bližnjim zmogli biti v ustrezno oporo v težkih trenutkih.

Tudi sami čutimo izgubo, saj smo imeli stanovalko radi in nam bo ostala v spominu kot prijazna, dobronamerna, topla oseba in smo hvaležni, da smo bili lahko zadnja leta življenja ob njej.

 

 

Lidija Kos

Direktorica DSO Preddvor