Javna naročila

Javno naročilo OKOLJU PRIJAZNIH ČISTILNIH SREDSTEV, HIGIENSKIH PAPIRNATIH PROIZVODOV, VREČK ZA ODPADKE in JEDILNEGA PRIBORA ZA ENKRATNO UPORABO

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z navodilom za izdelavo ponudbe po evidenčnem postopku, za predmet naročila »OKOLJU PRIJAZNA ČISTILNA SREDSTVA, HIGIENSKI PAPIRNATI PROIZVODI, VREČKE ZA ODPADKE in JEDILNI PRIBOR ZA ENKRATNO UPORABO«, najkasneje do dne 23. 11. 2023 do 12:00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme v sprejemno pisarno na sedežu DSO Preddvor do zgoraj navedenega roka. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo potekalo v upravi DSO Preddvor, dne 23. 11. 2023 s pričetkom ob 12:01 uri.

Vsi ponudbniki bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PONUDBA