Prosta delovna mesta

Iščemo nove sodelavce, ki bi se pridružili našemu kolektivu.

V Domu starejših občanov Preddvor vam nudimo zaposlitev in delo urejenem delovnem okolju, možnost napredovanja in izobraževanja ter prekvalifikacije za vse kandidate, ki imate narejeno najmanj srednješolsko oz. poklicno izobrazbo katere koli smeri.

Svojo prošnjo z dokazili pošljejite na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si. Za dodatne indormacije nas lahko kontaktirate na tel. 04 2752 451.

Diplomirana medicinska sestra

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.

Delovne naloge:

 • organiziranje, vodenje, spremljanje, nadzor in izvajanje dela zdravstvene nege in oskrbe na oddelku;
 • nadzor higienskih razmer na oddelku;
 • ugotavljanje potreb stanovalcev po zdravstveni negi na oddelku;
 • izvajanje zahtevnejše zdravstvene nege in medicinske pomoči;
 • spremljanje in sprotno obveščanje o novostih na oddelku;
 • skrb za dobre odnose s stanovalci, svojci in zaposlenimi;
 • nadzor nad medicinsko tehničnimi pripomočki in aparaturami ter ostalimi pripomočki za izvajanje zahtevnih medicinsko-tehničnih posegov;
 • svetovanje stanovalcem na področju zdravstva, preventive in prehrane;
 • uvajanje novih delavcev v delo;
 • sodelovanje pri preprečevanju širjenja infekcij, ter preverjanje postopkov za preprečevanje bolnišničnih infekcij;
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi službami in v timih;
 • evidentiranje in nadzor nad evidentiranjem zdravstvenih storitev in storitev oskrbe na oddelku;

Od kandidatov pričakujemo:

 • visokošolska strokovna izobrazba zdravstvene nege za poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik);
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja;
 • sposobnost visoke stopnje kritičnega mišljenja in veščin ter ustrezne klinične presoje;
 • sposobnost kritičnega presojanja, odločanja in učinkovitega reševanja v zahtevnejših situacijah;
 • osnovno znanje MS Office;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi;
 • odgovornost za varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP;
 • osebnostne značilnosti: organizacijske sposobnosti, vodstvene sposobnosti, natančnost in zanesljivost, komunikativnost, sposobnost timskega dela;
 • želeno: 36 mesecev delovnih izkušenj iz področja zahtevnejše zdravstvene nege in medicinske pomoči.

Srednja medicinska sestra I

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.

Delovne naloge:

 • izvajanje zdravstvene nege stanovalcev;
 • nudenje medicinske pomoči, priprava in delitev predpisane terapije in urejanje pripomočkov;
 • izvajanje medicinsko-tehničnih posegov;
 • opazovanje stanja stanovalcev in poročanje;
 • vodenje dokumentacije in evidence o svojem delu in storitvah;
 • sodelovanje v zdravstveni negi in oskrbi znotraj negovalnega tima;
 • sodelovanje v zdravstveno vzgojnem delu;

Bolničar negovalec I – nega III in IV

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.

Delovne naloge:

 • stalna pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev, ki potrebujejo najzahtevnejšo, zdravstveno nego in oskrbo;
 • pomoč pri vzdrževanju higiene stanovalcev;
 • opazovanje stanja stanovalca in poročanje;
 • pomoč pri vzdrževanju urejenosti in higiene prostorov bivanja, delavnih prostorov in pripomočkov za delo;
 • priprava in pomoč stanovalcem za gibanje in transfer;
 • transfer zdravstvenega in oskrbnega materiala;
 • vodenje evidence o svojem delu in storitvah;
 • nega umirajočega, oskrba in pomoč pri oskrbi umrlih;

Socialna oskrbovalka

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.

Delovne naloge:

 • izvajanje gospodinjske pomoči (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora ;
 • pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (informiranje pristojnih o stanju in potrebah upravičenca, pomoč pri ohranjanju socialne mreže, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznostih);
 • ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
 • vodenje evidence o svojem delu in storitvah;

Dietni kuhar V

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.

Delovne naloge:

 • pomoč pri vodenju, načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in kontroliranju dela v kuhinji;
 • pomoč pri načrtovanju sistema prehranjevanja stanovalcev, organizaciji dela in koordiniranju dela;
 • usklajevanje in kontrola dela izmene v kuhinji;
 • pripravljanje živil in kuhanje jedi, diet in napitkov za stanovalce, zaposlene in zunanje uporabnike ter delitev obrokov hrane;
 • priprava, peka, serviranje slaščic, peciva, narezkov, dekoriranje;
 • skrb za kakovostno in neoporečno prehrano stanovalcev;
 • čiščenje posode, pripomočkov in prostorov za pripravo hrane;
 • poznavanje HACCP-a;

Dietni kuhar IV

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.

Delovne naloge:

 • pripravljanje, kuhanje in razdeljevanje navadne in dietne hrane za delavce, stanovalce in zunanje uporabnike;
 • prevzem potrebnih živil;
 • priprava, peka, serviranje slaščic, peciva, narezkov in dekoriranje;
 • nadzor nad delom v delovni skupini;
 • sprejemanje pritožb in predlogov delavcev in stanovalcev ter zunanjih uporabnikov glede prehrane in posredovanje le-teh pristojnim delavcem;
 • čiščenje kuhinje in njej pripadajočih prostorov, kuhinjske posode, jedilnega pribora, strojev in delovnih pripomočkov;
 • usklajevanje in kontrola dela izmene v kuhinji;
 • urejanje delovnega okolja;
 • poznavanje in izvajanje HACCP-a;

Pomočnik dietnega kuharja III

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.

Delovne naloge:

 • pripravljanje in čiščenje živil;
 • sodelovanje in pomoč pri pripravi in čiščenju hrane v kuhinji;
 • razdeljevanje obrokov v tablet sistem in v jedilnice;
 • prinašanje in odnašanje kuhalne, namizne in transportne posode;
 • pripravljanje in pospravljanje pogrinjkov, serviranje obrokov v jedilnici stanovalcem in zunanjim uporabnikom;
 • čiščenje in urejanje delovnih pripomočkov, aparatov in delovnih prostorov kuhinje,
 • jedilnice in pripadajočih prostorov;
 • pomoč pri odvažanju odpadkov in skrb za racionalno razporejanje odpadkov;
 • poznavanje in izvajanje HACCP-a;

Strežnica - socialno varstvo

Zaposlitev je za nedoločen čas z 2 mesecema poskusne dobe.

Delovne naloge:

 • pomoč pri oskrbi stanovalca in opravljanje preprostih del pri oskrbi stanovalca;
 • pomoč pri oblačenju, slačenju in obuvanju stanovalcev;
 • prevoz in spremljanje stanovalcev na terapije in preglede znotraj Doma;
 • vzdrževanje in čiščenje ortopedskih pripomočkov in drugih pripomočkov za zdravstveno nego in oskrbo (delovnih naprav, priprav, ortopedskih pripomočkov,…..);
 • sodelovanje pri dovozu in odvozu hrane iz kuhinje na oddelek ter pomoč pri razdelitvi oz. postrežba hrane in napitkov;
 • sodelovanje in pomoč sodelavcem, stanovalcem in strokovnim službam;
 • prinašanje in odnašanje osebnega in posteljnega perila ter drugega materiala;
 • urejanje stanovalčevega ležišča: postiljanje, prestiljanje in menjava posameznih delov posteljnine;
 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal, pohištva in drugih predmetov v prostorih bivanja, sanitarnih prostorih in skupnih prostorih;
 • pomivanje priročne posode na oddelkih;
 • strojno in ročno čiščenje komunikacijskih poti, hodnikov, skupnih prostorov, skladišč, dvigal;
 • zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala na odpad v skladu s pravili o ravnanju z odpadki;
 • prezračevanje prostorov;
 • vzdrževanje okrasnega rastlinja;