Socialna služba

Socialna služba v Domu gradi na pozitivni usmerjenosti in izhaja iz potreb in zmožnosti posameznika.

S strokovnim in intuitivnim pristopom k posamezniku in njegovim bližnjim skuša vsaj delno omiliti stiske in negotovosti, ki jih prinaša s seboj odločitev za vključitev v domsko življenje in samo življenje v Domu.

Delo socialne službe v Domu je vezano predvsem na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod in bivanje v Domu. Bodoči stanovalec se najprej sreča s socialno službo, zato je njena najpomembnejša strokovna naloga prav ta, da upošteva posameznikovo lastno in neponovljivo življenjsko pot ter ravna z njim spoštljivo in tako prispeva k samospoštovanju ter dostojanstvu slednjega.

Vsa prizadevanja so podrejena edinemu cilju, da bi za vsakega stanovalca našli želeno obliko bivanja v Domu. Pri svojem delu se socialna služba opira na metode socialnega dela, ki so:

 • svetovanje,
 • vodenje,
 • zastopanje,
 • socialna oskrba,
 • individualna obravnava in obravnava v skupinah,
 • interventno reševanje problemov.


Pri tem je poudarek strokovnega dela socialne službe na naslednjih področjih:

 • delo s prosilci in z njihovimi svojci pred sprejemom v Dom,
 • delo socialne službe ob sprejemu novega stanovalca v Dom,
 • pomoč novo sprejetemu stanovalcu in njegovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje,
 • sodelovanje in vodenje aktivnosti za kvalitetnejše bivanje stanovalcev, individualno spremljanje, svetovanje in vodenje,
 • sodelovanje in vodenje komisij in strokovnih timov,
 • analitično-razvojno delo, izobraževanje in promocija,
 • sodelovanje z ožjim in s širšim lokalnim okoljem, z drugimi strokovnimi organizacijami, s posamezniki in društvi.

Socialna služba ureja in koordinira različne oblike pomoči namenjene zunanjim uporabnikom: dnevno varstvo, pomoč na domu, itd.