Preskoči na glavno vsebino

Vtisi z dogodkov >>

Obisk župana občine Preddvor

vtis iz dogodka Obisk župana občine Preddvor

Obisk župana Občine Preddvor

vtis iz dogodka Obisk župana Občine Preddvor

DELOVNO MESTO JE AKTUALNO, DOKLER JE OBJAVLJENO NA SEZNAMU SPODAJ:

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I

 • izvajanje zdravstvene nege stanovalcev;
 • nudenje medicinske pomoči, priprava in delitev predpisane terapije in urejanje pripomočkov;
 • izvajanje medicinsko-tehničnih posegov;
 • opazovanje stanja stanovalcev in poročanje;
 • vodenje dokumentacije in evidence o svojem delu in storitvah;
 • sodelovanje v zdravstveni negi in oskrbi znotraj negovalnega tima;
 • sodelovanje v zdravstveno vzgojnem delu;
Zaposlitev je za nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 

* * * * * * * * * *

 

BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV

Podroben opis delovnega mesta:

 • stalna pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev, ki potrebujejo najzahtevnejšo, zdravstveno nego in oskrbo;
 • pomoč pri vzdrževanju higiene stanovalcev;
 • opazovanje stanja stanovalca in poročanje;
 • pomoč pri vzdrževanju urejenosti in higiene prostorov bivanja, delavnih prostorov in pripomočkov za delo;
 • priprava in pomoč stanovalcem za gibanje in transfer;
 • transfer zdravstvenega in oskrbnega materiala;
 • vodenje evidence o svojem delu in storitvah;
 • nega umirajočega, oskrba in pomoč pri oskrbi umrlih;
Zaposlitev je za nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 
* * * * * * * * * *
 

SOCIALNA OSKRBOVALKA

 • izvajanje gospodinjske pomoči (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora ;
 • pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (informiranje pristojnih o stanju in potrebah upravičenca, pomoč pri ohranjanju socialne mreže, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznostih);
 • ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
 • vodenje evidence o svojem delu in storitvah;
Zaposlitev je za nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 
* * * * * * * * * *
 

VARUHINJA I

 • pomoč pri vključevanju v okolje in vzdrževanje socialnih stikov;
 • vključevanje in spodbujanje oskrbovancev k vključevanju v različne aktivnosti;
 • pomoč in spodbujanje oskrbovancev pri aktivnem preživljanju prostega časa;
 • pomoč in usmerjanje pri opravljanju osebne higiene, oblačenju, hranjenju, gibanju,...
 • pomoč pri opravljanju dnevnih osebnih aktivnosti;
 • priprava na hranjenje in hranjenje oskrbovancev;
 • poznavanje diet oskrbovancev;
 • pospravljanje posode po obrokih v skupnih jedilnicah;
 • delo v skupini in izvajanje programa skupinskih in individualnih aktivnosti za animiranje oskrbovancev po navodilih delovnega terapevta,;
 • različne aktivnosti z oskrbovanci, sprehodi, druženje;
 • delo z oskrbovanci z demenco;
 • ocenjevanje, opazovanje in beleženje psihofizične sposobnosti oskrbovancev in spremembe v njihovem počutju, vedenju in o njih poroča;
 • skrb za varnost oskrbovancev pri izvajanju programa;
 • pomoč drugim službam po svojih zmožnostih in strokovnosti;
 • izvajanje osnovne oskrbe pri oskrbovancih (pomoč pri oskrbi);
 • urejanje oskrbovančeve ožje okolice in sobe;
 • prezračevanje sob in skupnih prostorov;
 • ohranjanje in razvijanje ročnih spretnosti;
 
Zaposlitev je za nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 
*   *   *   *   *

VODJA KUHINJE

 • načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje in ocenjevanje dela v enoti skladno s sistemom za zagotavljanja varnega živila v proizvodnji in pripravi živil;
 • načrtovanje sistema prehranjevanja stanovalcev, zaposlenih ter ostalih uporabnikov storitev prehrane, vključno z dietno prehrano;
 • spremljanje novosti in razvoja tehnologije kuhanja in priprave hrane;
 • urejanje delovnih razmerij in ostalih zadev po posebnem pooblastilu direktorja;
 • spremljanje porabe živil, sodelovanje pri nabavah;
 • spremljanje novosti in razvoja tehnologije kuhanja in tehnologije v kuhinji;
 • vodenje evidenc in pripravljanje poročil;
 • priprava jedilnikov;
 • skrb za izvajanje higiensko-sanitarnih predpisov, čistočo in red v kuhinji in pripadajočih prostorov;
 • vodenje in nadzor HACCP-a;
Zaposlitev je za nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 

* * * * * * * * * *

 

DIETNI KUHAR V

 • pomoč pri vodenju, načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in kontroliranju dela v kuhinji;
 • pomoč pri načrtovanju sistema prehranjevanja stanovalcev, organizaciji dela in koordiniranju dela;
 • usklajevanje in kontrola dela izmene v kuhinji;
 • pripravljanje živil in kuhanje jedi, diet in napitkov za stanovalce, zaposlene in zunanje uporabnike ter delitev obrokov hrane;
 • priprava, peka, serviranje slaščic, peciva, narezkov, dekoriranje;
 • skrb za kakovostno in neoporečno prehrano stanovalcev;
 • čiščenje posode, pripomočkov in prostorov za pripravo hrane;
 • poznavanje HACCP-a;
Zaposlitev je za nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 

 

* * * * * * * * * *

 

DIETNI KUHAR IV

 • pripravljanje, kuhanje in razdeljevanje navadne in dietne hrane za delavce, stanovalce in zunanje uporabnike;
 • prevzem potrebnih živil;
 • priprava, peka, serviranje slaščic, peciva, narezkov in dekoriranje;
 • nadzor nad delom v delovni skupini;
 • sprejemanje pritožb in predlogov delavcev in stanovalcev ter zunanjih uporabnikov glede prehrane in posredovanje le-teh pristojnim delavcem;
 • čiščenje kuhinje in njej pripadajočih prostorov, kuhinjske posode, jedilnega pribora, strojev in delovnih pripomočkov;
 • usklajevanje in kontrola dela izmene v kuhinji;
 • urejanje delovnega okolja;
 • poznavanje in izvajanje HACCP-a;
Zaposlitev je za nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 

* * * * * * * * * *

 

GOSTINSKI TEHNIK V

  • skrb za kakovostno in ažurno postrežbo,
  • izvajanje gostinskih del, prevzemanje naročil gostov in obračun storitev,
  • nabava, prodaja in strežba hrane in pijače,
  • pomoč pri načrtovanju sistema prehranjevanja stanovalcev, organizaciji dela in koordiniranju dela;
  • pomoč pri vodenju, načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in kontroliranju dela v kuhinji;
  • pripravljanje živil in kuhanje jedi, diet in napitkov za stanovalce, zaposlene in zunanje uporabnike ter delitev obrokov hrane;
  • priprava, peka, serviranje slaščic, peciva, narezkov, dekoriranje;
  • čiščenje in urejanje delovnih pripomočkov, aparatov in delovnih prostorov kuhinje, jedilnice in pripadajočih prostorov;
  • poznavanje in izvajanje HACCP-a;
Zaposlitev je za nedoločen čas s 2 mesecema poskusne dobe.
Kandidati naj prošnje z dokazili pošljejo pisno na naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Kontaktna oseba delodajalca:  Urša Sgerm, 04 2752 451 
 

* * * * * * * * * *

 

Zaposlimo študenta za pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi

Delovno mesto je v Domu starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor

Kontaktna oseba delodajalca: 
Sgerm Urša, 04 27 52 451
 
Kanditati naj prošnje z dokazili pošljejo na e-naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si.
Dom starejših občanov Preddvor