Vtisi z dogodkov >>

Obiranje aronije za domači sok

Skrb za zelenjavo v visokih gredah

Vsa obvestila

URADNA IZJAVA DSO PREDDVOR GLEDE ZADNJIH OBTOŽB TER DEMANTI NAVEDB V ČLANKU Z DNE 2.9.2020, OBJAVLJENEM S STRANI NOVINARJA LUKE TETIČKOVIČA V ČASOPISU SVET 24

V zadnjem času se je, na račun vodenja ustanove DSO Preddvor, pojavilo kar nekaj očitkov, ki so nas, milo rečeno, prizadeli. Žal nam je, da so obtožbe zasadile dvom in skrb v misli naših prosilcev, stanovalcev in njihovih svojcev. Ker prispevek nikakor ne prikazuje objektivno dogajanja v našem domu, smo v ta namen pripravili uradno izjavo vodstva DSO Preddvor in zapisali komentarje nekaterih stanovalcev ter zaposlenih v DSO Preddvor.

 

 

OČITEK ODGOVARJANJA Z MOLKOM TER NAVAJANJE LAŽNIH PRIMEROV

 

Uvodoma je potrebno poudariti, da v DSO Preddvor na očitke nikakor nismo odgovarjali z molkom. Na novinarska vprašanja, poslana s strani g. Tetičkoviča dne 28. 8. 2020, smo odgovorili dne 31. 8. 2020. V odgovoru je Matej Križanič, direktor DSO Preddvor zapisal: ¨V zadnjem letu je naš dom stopil na pot temeljitega razvoja in spreminjanje koncepta dela v naši ustanovi. Na podlagi tega smo se kot celoten zavod vključili v proces izobraževanja z naslovom Kultura usklajenih odnosov. Gre za novo kulturo dela, razmišljanja in delovanja, ki ga uvajamo v naši ustanovi. S preprostimi besedami to pomeni, da so naši stanovalci na prvem mestu. Želimo jim ustvariti pogoje, katere si zaslužijo ter jim tako omogočiti dostojno ter spoštljivo preživljanje starosti. Iz tega naslova so se zgodile velike spremembe: obnovitvena dela ter priprava ustanove na oblikovanje gospodinjskih skupnosti ter izgradnja novih objektov zaradi dinamike v domu (npr. novo balinišče). Celoten DSO Preddvor se bo v naslednjih letih preoblikoval v manjše enote – bivalne ali gospodinjske skupnosti, kjer bo potekalo življenje starih. Zaradi tega se spreminja način dela zaposlenih (npr. ni potrebe po prostorih za določeno strukturo zaposlenih, saj se delo dogaja med stanovalci; prav tako je prostor za  delovni računalnik v dnevnih prostorih stanovalcev ipd.). Razumemo, da se ne da urediti vse naenkrat, vendar hitimo za domovi, ki so ta korak naredili že v preteklosti. Na ta način se ustvarja okolje, ki omogoča našim stanovalcem DOMOVANJE. Tega si vendar vsi želimo, še posebej v jeseni našega življenja.

 

Večino vseh pojasnil sem dal v zadnjih dneh v časopisu Dnevnik ter Radiu Slovenija, tako da jih sedaj ne bi ponavljal.

 

Ob tej priložnosti moram pohvaliti veliko zaposlenih ter ekipo, ki verjame v spremembe, ker opravljajo čudovito delo, so odprti za spremembe in želijo ustvariti take pogoje bivanja, v katerih bi navsezadnje želeli živeti sami.¨

 

V našem domu se spreminja kultura delovanja in odnosov, kar je zagotovo vir nezadovoljstva na strani tistega dela zaposlenih, ki si ne želijo sprememb. Tega seveda novinar Luka Tetičkovič ni želel objaviti, niti ni omenil našega celotnega zapisa, ki smo mu ga posredovali.

 

Dom Preddvor je letos pričel s spremembo koncepta v smeri kulture usklajenih odnosov z osredotočenostjo na stanovalce. Spremembe kulture delovanja doma uvajamo postopoma pod mentorstvom in rednim izobraževanjem organizacije Firis, ki že vrsto let izobražuje zaposlene v slovenskih domovih in jih osvešča o razliki med domom in negovalno bolnico, o osredotočenosti na stanovalca in ne na institucijo, o pomembnosti stalnih timov ter o spoštljivih standardih bivanja.

 

Na koncu odgovora je bilo zapisano prijazno povabilo direktorja: ¨Povabim vas, da nas v prihodnosti obiščete ter se prepričate o smeri, kamor smo se namenili.¨ Žal se novinar v DSO Preddvor doslej ni oglasil.

 

Kot je v časopisnem prispevku omenil župan občine Preddvor, g. Rok Roblek, anonimke iz doma prihajajo že dlje časa (več let) in so vodile do odstopa prejšnje direktorice. Gre za neko stalnico (tudi po besedah nekaterih stanovalcev), ker si del osebja ne želi sprememb. Gre za manjšo skupino zaposlenih (nekateri niti niso več zaposleni v DSO Preddvor), ki uporabljajo tak modus operandi – način delovanja za dosego določenega cilja. Podoben scenarij je skoraj ista ekipa ob podpori sindikatov izvajala tudi proti prejšnjemu vodstvu DSO Preddvor. V trenutni situaciji pa smo prepričani, da ta poskus rušenja vodstva ne bo uspel, saj so vodstvo, velik del zaposlenih ter stanovalci trdno odločeni, da gredo z razvojem naprej.

 

V začetku članka, objavljenega v časopisu SVET24, je omenjeno kot primer o »rabotah« sedanjega direktorja Mateja Križaniča, da naj bi po dogovoru o dosmrtni oskrbi staro ženo vrgel na cesto. Napisano je, da o tej zadevi meljejo sodni mlini. S takšnim zapisom je novinar grobo kršil kodeks novinarske etike, saj tega vprašanja ni niti postavil v elektronskem sporočilu, niti se ni nikjer pozanimal o dejanskem stanju konkretnega primera. Očitno je to bilo narejeno načrtno, saj je to zgodbo že v času teka sodnega postopka isti časopis teatralno objavljal in blatil ime Mateja Križaniča. Nestrokovno in nekorektno je, da se novinar o takih obtožbah ne pozanima ali na sodišču ali pri direktorju samem, saj so postopki na sodišču že več let pravnomočno zaključeni. Nesporna dejstva, ki to dokazujejo, so naslednja: V konkretnem primeru sta bila sprožena dva civilna postopka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani. V enem je bila izdana sodba dne 6. 1. 2018, s katero je sodišče v vseh sedmih točkah izreka odločilo v korist Mateja Križaniča. V drugem postopku pa je bila dne 13. 9. 2018 sklenjena sodna poravnava, s čimer je bil postopek pravnomočno končan.

 

Na ta nepreverjeni primer je novinar prilepil še novo nepreverjeno in neresnično zgodbo o poskusu oškodovanja dveh naših stanovalcev in njuno domnevno prioritetno obravnavo. Nobenih stanovalcev z imeni P.V. in L.V. ni v našem domu. Sicer pa nam ni znano, da bi kadarkoli prišlo do kakršnega koli nagovarjanja za prepis nepremičnin stanovalcev v korist DSO Preddvor ali kogarkoli od zaposlenih. Glede na podane informacije pa sklepamo, na kateri primer bi se (neupravičeni) očitki lahko nanašali. V zvezi s tem lahko zagotovimo, da smo tudi v tem primeru obvestili pristojne ustanove. Naša naloga kot DSO Preddvor je, da poskrbimo za storitev institucionalnega varstva starih, kar smo storili tudi v tem primeru. Glede na očitek, da se delo opravlja zaradi posebnih navodil v tem primeru prioritetno, pa podajamo naslednja pojasnila: Vse strokovno delo zdravstvene nege vodi delavka, ki je odgovorna za to področje (Svjetlana Miljanović, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe). Lahko zagotovimo, da se po najboljših močeh trudimo, da bi bilo to delo opravljeno kar najbolj strokovno in v korist stanovalcem. V nujnih primerih se opravila zapišejo v sistem SAOP, kjer je vsem zdravstvenim delavcem razvidno, da gre v določenih primerih za izjemo. V konkretnem primeru, ki ga članek izpostavlja, tega zapisa v sistemu SAOP ni bilo, kar pomeni, da ni šlo za nikakršno izjemo in prioriteto. Moramo pa tudi pojasniti, da negovalke nimajo kompetenc za menjavo stom in jim ta naloga ni mogla biti dodeljena; menjava stom je naloga medicinskih sester. Ob sprejemu stanovalcev v dom pa je običajno, da se medicinskim sestram pove, kaj je potrebno nujno narediti (v tem primeru zamenjati stomo).

 

Na podlagi navedenega zaključujemo, da je primer, na katerega namiguje članek, popolnoma vzet iz konteksta ter temelji na neresničnih in nepreverjenih govoricah. V zvezi s tem dodajamo še pojasnilo socialne delavke Špele Bukovec, zaposlene v DSO Preddvor:

 

Ob sumu na morebitno zlorabo naših stanovalcev smo dolžni ukrepati - bodisi povezati stanovalca z ustrezno strokovno službo ali pa zadevo prijaviti ustreznemu organu. Še posebej ranljiva skupina so tisti stanovalci, ki nimajo družinskih članov oziroma bližnjih oseb, ki bi jim pomagali pri njihovi stiski. V skladu s stroko in etiko socialnega dela, smo zaposleni v DSO Preddvor dolžni pomagati po svojih močeh in stanovalcem nuditi tisto za kar so, zaradi nesrečnih okoliščin, prikrajšani - pomoč nudimo pri različnih stvareh, kot so nakup potrebščin iz trgovin in lekarne, prevozi na dom, zdravniški pregledi ter omogočanje kulturne aktivnosti. V tem smislu ni nič nenavadnega, če nas vidite v avtomobilu skupaj s stanovalci, še več, takšna pomoč in druženje sta več kot dobrodošla in izredno cenjena s strani stanovalcev.

 

 

KRITIKE, POVEZANE S KUHINJO IN PREHRANO

 

O spremembah v načinu delovanja kuhinje smo se v našem domu začeli pogovarjati konec avgusta 2019, saj takratne razmere niso bile zadovoljive.

 

V nadaljevanju prilagamo kopijo elektronskega sporočila, poslanega namestnici direktorja s strani zaposlene delavke v času delovanja bivše kuhinje. V tem sporočilu so povzeti komentarji nezadovoljnih stanovalcev.

 

 

Komentarji nezadovoljnih stanovalcev z obroki, ki jih je nudila bivša kuhinja.

 

 

 

 

V jeseni 2019 so potekala številna srečanja s takratno vodjo kuhinje, zaposlenimi v kuhinji ter predstavniki sindikatov. Predsednica sindikata ZSV Irena Ilešič Čujović je zadevo tudi takrat reševala medijsko ter zahtevala razrešitev direktorja Mateja Križaniča, ker naj bi s prenosom kuhinje na zunanjega izvajalca prekoračil svoja pooblastila, tak prenos pa je po njenem mnenju bil že sam po sebi nezakonit. Zaradi številnih pritiskov je vodstvo DSO Preddvor na decembrski (2019) seji sveta zavoda podalo obširno poročilo o situaciji v zvezi s kuhinjo, iz katerega povzemamo nekaj ključnih poudarkov:

 

Vodstvo DSO Preddvor je za kuhinjo predstavilo naslednje kratkoročne cilje, in sicer:

 

1.Dvig kvalitete prehrane (ukinitev vnaprej pripravljene zamrznjene hrane - Pečjak, več lokalno pridelane hrane, …). Začele so prihajati tudi pritožbe od stanovalcev, svojcev ter zaposlenih glede slabe kvalitete hrane.

 

2.Informatizacija dela v kuhinji (uvedba računalniške aplikacije SAOP v kuhinjo). V ta namen je bil že v začetku leta 2019 vzpostavljen nov informacijski modul v SAOP za spremljanje stroškov, normativov ter sestavljanje jedilnikov (tudi vnos sestavnic) v kuhinji.

 

3.Znižanje stroškov hrane na oskrbni dan na povprečje SVZ (podatki iz Kumulativnega statističnega poročila za leto 2018 kažejo na visok strošek oskrbnega dne).

Ob primerjavi z drugimi domovi (poročilo Skupnosti za 2018) je strošek živil na oskrbni dan v DSO Preddvor 3,47 (v letu 2019pa celo 3,65), medtem ko je povprečje vseh javnih domov v Sloveniji 3,05 evrov.

 

4.Redno spremljanje odpadne hrane (bioloških odpadkov) – bilo je zelo visoko (npr. julij 2019: 302,7 kg Enota Preddvor, 578,35 kg Enota Naklo: skupaj 881,05 kg; junij 2019: 166,10 kg Enota Preddvor, 463,5 kg Enota Naklo: skupaj 629.6 kg)

 

Situacija v kuhinji se kljub več sestankom v naslednjih tednih nikakor ni izboljšala. Sledile so nekatere odpovedi zaposlenih v kuhinji (6), kar je pospešilo postopek izvedbe evidenčnega javnega naročila in izbor zunanjega izvajalca storitev kuhinje. Izbran je bil izvajalec Sodexo (danes Sovita) Prehrana in storitve d.o.o. za obdobje enega leta. V tem času smo podrobno spremljali kvaliteto hrane.

 

Še danes se enkrat mesečno sestane skupina za kakovost hrane, ki jo sestavljajo nekateri zaposleni, vodja kuhinje in stanovalci. Skupina je bila ustanovljena z namenom spremljanja kakovosti hrane, sodelovanja stanovalcev pri pripravi jedilnikov in obravnavanju pripomb in predlogov. Stanovalci mesečno oddajajo anonimne ankete kjer ocenjujejo svoje zadovoljstvo z jedilnikom: okus, vonj, temperaturo in izgled jedi, mehkobo mesa, velikost obroka, upoštevanje sezone in postrežbo hrane. Ocenjujejo tudi, kako pogosto je posamezno živilo vključeno v jedilnik in zapišejo svoje mnenje ter predloge. Ocene kakovosti hrane s strani stanovalcev se na lestvici od 1 - 5 gibljejo okrog povprečne ocene 3 (dobro), kar je po našem mnenju zadovoljiv rezultat, vsekakor pa se ga bomo trudili v sodelovanju z izvajalcem dejavnosti kuhinje še izboljšati. Vsi jedilniki so objavljeni na spletni strani DSO Preddvor, kjer se lahko vsak sam prepriča, kakšne obroke pripravljamo v našem domu. V zvezi z izvajanjem dejavnosti prehrane v našem domu v nadaljevanju dajemo tudi izjavo izvajalca, družbe Sovita Prehrana in storitve d.o.o.:

 

»Kot izvajalec prehrane v celoti spoštujemo kakovostne in higienske standarde pri pripravi obrokov. Pri kuhanju ne uporabljamo industrijsko pripravljenih dodatkov, v največji meri uporabimo svežo zelenjavo in pečemo domače pecivo.

V času Covida-19 v kuhinji še posebej skrbimo za higieno in varnost. Mesečno se srečujemo tudi z uporabniki naših storitev in upoštevamo njihove želje po kuhanju priljubljenih jedi.

Obroke za potrebe uporabnikov Doma pripravljamo skupaj s prevzetimi delavci Doma, ki so že prej pripravljali obroke za stanovalce. Vsi sodelavci v kuhinji si prizadevamo za pripravo zdrave in okusne hrane.«

 

V zvezi z očitkom negospodarnega ravnanja vodstva DSO Preddvor zaradi domnevnega višjega stroška kuhinje zaradi angažiranja zunanjega izvajalca lahko ugotovimo, da finančni podatki tega ne potrjujejo. Primerjave finančnega rezultata v letih 2019 in 2020 v obdobju januar - julij kažejo na skorajda identično finančno situacijo. Ob tem je potrebno poudariti, da sta se kakovost surovin za pripravo hrane ter način priprave le-te bistveno izboljšala. Tudi očitek, da stanovalcem ni na voljo dietna prehrana, je absurden. Glede teh in ostalih očitkov so najbolj zgovorna mnenja posameznih zaposlenih.

 

Sprejem stanovalca v dom poteka v dveh delih. Prvi del sprejema opravimo v socialni službi, drugi del pa opravi timska sestra (diplomirana medicinska sestra), ki se podrobno pogovori o zdravstvenem stanju stanovalca, kamor spada tudi morebitna dietna prehrana. Vse podrobnosti glede potrebne prehrane timska sestra sporoči v kuhinjo, kjer zagotovijo, da je prehrana prilagojena dietnim potrebam stanovalca.” (Špela Bukovec, socialna delavka v DSO Preddvor)

 

Kuhinja nudi več vrst diet (sladkorna, želodčna, žolčna, itd.), tako da je vsem stanovalcem zagotovljena ustrezna prehrana glede na njihovo zdravstveno stanje.” (Tjaša Kuhar Čimžar, diplomirana timska sestra DSO Preddvor)

 

 

Primer dietnih obrokov - navadne in ajdove palačinke:

 

 

 

Fotografija, objavljena v časopisu SVET24, ki prikazuje “krompir z otrobi” kot obrok, ki ga nudimo našim stanovalcem, je popolnoma vzeta iz konteksta. Obrok namreč ni bil sestavljen zgolj iz pšeničnih otrobov, temveč iz zdrobljenega piščanca in pire krompirja, ki je bil posebej prilagojen za stanovalce, ki ne morejo zaužiti cele hrane zaradi motenj požiranja.

 

 

Primer dejanskega obroka stanovalcev DSO Preddvor.

 

 

 

Kljub temu, da gre za zunanjega izvajalca je potrebno poudariti, da se vso hrano pripravi in skuha v prostorih domske kuhinje. Trditev, da se trenutno pripravlja hrano slabše kakovosti, je neresnična. Za spremembo v načinu delovanja kuhinje smo se odločili ravno zato, ker je bilo nad prejšnjo kuhinjo podanih veliko pritožb v zvezi s slabo pripravljeno hrano. Stanovalci so se pritoževali nad pretirano uporabo konzervirane in v naprej pripravljene hrane, pire krompirjem iz praška ter premajhnimi porcijami. Hrano so (predvsem za zajtrk in večerjo) opisali kot enolično.

 

 

Prilagamo tudi pismo stanovalke glede nezadovoljstva z obroki, ki jih je nudila bivša kuhinja in izražanje zadovoljstva z obroki nove kuhinje.

 

 

 

Domska kuhinja je že nekaj let temeljila na zamrznjeni hrani iz Pečjaka in Kviba, juhe so se pripravljale iz vrečk, vsaka jed je vsebovala začinke z natrijevim monoglutamatom in svetle in temne podmete z maltodextrinom. Takšna hrana za starejše ni ustrezna.Trenutno stanje je precej boljše, kot je bilo včasih, saj organiziramo redna srečanja s stanovalci, prilagajamo jedilnik njihovim željam. Stanovalci so sedaj bolj odprti in z veseljem povedo mnenje, kar prej s strani kuhinje niti ni bilo zaželeno.” (Barbara Strnad Podlesnik, vodja finančno računovodske službe – FRS)

 

Kot je razvidno iz fotografij so naši stanovalci prehrano jedli v posodah iz umetnih mas (plastike), kar smo začeli v zadnjih mesecih zamenjevati z lepimi keramičnimi krožniki in drugim priborom. V naslednjih mesecih bomo to uvedli v vseh nadstropjih doma. Tudi na tem področju želimo zagotavljati večje dostojanstvo naših stanovalcev.

 

 

Fotografija starih posod iz umetne mase.

 

 

 

Fotografija novih keramičnih krožnikov.

 

 

 

Naj sklepno omenimo še, da je bil zaposlenim pred prihodom novega vodstva na voljo zajtrk po ceni 0,92 eur, kar je veliko zaposleni s pridom izkoriščalo in dnevno (posamično) odnašalo iz jedilnice po več enot obroka (kosila zato niti niso potrebovali), kar je vodilo tudi v nevzdržno finančno situacijo doma. Možnost zajtrkov je je bila ukinjena in imajo sedaj zaposleni možnost kosila, ki v tem trenutku znaša za zaposlene 3,81 EUR, nadomestilo za prehrano, ki ga delavci prejmemo pri plači pa znaša 4,10 EUR.

 

 

OČITEK, DA JE DIREKTOR ZAPOSLENIM VZEL SKUPNE PROSTORE IN VANJE NASELIL OSKRBOVANCE

 

Ker bi radi čim bolj zadostili standardom, ki se danes pričakujejo za domove za starejše, smo začeli s prenovami sob in drugih prostorov. Določeni stanovalci še vedno bivajo v štiri- in triposteljnih sobah, zato smo preuredili različne prostore v bivalne sobe.  Seveda je različnih mest za malico in oddih, v tako veliki ustanovi, kot je naša, dovolj. V prihodnosti bo potrebno obnoviti vse sobe v gradu (kjer biva 100 stanovalcev) ter posamezna nadstropja oblikovati v gospodinjske skupnosti. Ta proces bo trajal še nekaj let.

 

Novinar v tem delu stvari poenostavlja, saj se število kapacitet ne spreminja (za DSO Preddvor je to 233 stanovalcev), kar je določeno s strani države. Tega vodstvo ali direktor ne more in ne sme samovoljno spreminjati. Zato pri tem ne gre za reševanje finančne situacije v kuhinji.

 

Tudi izračun cene bivanja v domu je zakonsko določen. Tabele za izračun vsako leto pripravi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in tudi vsakemu domu izda sklep o ceni. Predhodno se tak predlog sprejme na svetu zavoda. Vse cene so objavljene tudi na naši spletni strani.

 

Pri oblikovanju cen so upoštevani naslednji akti:

 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006 s spremembami in dopolnitvami).

 

- Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 9/2020).

 

- Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019 (Uradni list RS, št. 12/2019).

 

Dandanes nikakor ni sprejemljivo, da našim stanovalcem ne moremo zagotavljati intimnosti ter zasebnosti v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah s kopalnicami. Tega bi si želeli in je naš dolgoročni cilj. Zaposleni imajo zagotovljene prostore za predajo službe.

 

“Na lokaciji Preddvor imamo dve zgradbi, ki ju imenujemo Stari dom in Novi dom.

Stari dom - Grad je potreben temeljite prenove, ki se je je resno lotil šele Matej Križanič.

Kapaciteta doma se ne spreminja, saj je le-ta odobrena s strani Ministrstva, pač pa se spreminja število stanovalcev v posameznih sobah. Prostore, ki so v zadnjem desetletju postali odlagališče za vse mogoče, preurejamo v sobe. Tako je soba, v kateri so se prej nabirala raznorazna čistila, postala ena najlepših sob v gradu - enoposteljna soba s kopalnico. Prenova se izvaja tako, da se izkoristi vsak prostor in se premišljeno ustvarjajo prostori za stanovalce in prostori za hrambo različnih materialov, ki so potrebni za nemoteno oskrbo.” (Barbara Strnad Podlesnik, vodja FRS)

 

 

Fotografija stare sobe, kjer so se nabirala razna čistila in pripomočki.

 

 

 

Fotografija iste sobe po izvedeni prenovi.

 

 

 

Fotografija domske razdelilnice zdravil, objavljena v časopisu SVET24, izraža stanje neurejenosti, za katero so odgovorne zaposlene, ki tam delajo. Praviloma ta prostor ni bil nikoli tako razmetan in odgovorna zaposlena je nemudoma dala navodila za ureditev tega prostora. V sklop rednih delovnih obveznosti sodi skrb za urejenost delovnih prostorov. Glede na siceršnje stanje prostorov, ki so zgledno urejeni, domnevamo, da je šlo pri fotografiranju za potrebe objave v članku v SVET24 za načrtno pripravo prostora za potrebe fotografiranja. Sicer namreč takšno neurejeno stanje prostora ni bilo opaženo.

 

 

Prilagamo sliko domske razdelilnice zdravil, iz katere je razvidno njeno aktualno stanje.

 

 

 

»Zaposlena, ki je odgovorna za razdelilnico je znana po tem, da ima razdelilnico vedno urejeno do potankosti. Nikoli v letu in pol nisem zasledila takšnega prostora, za kar sem omenjeno zaposleno večkrat tudi pohvalila.« (Svjetlana Miljanovič, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe - SZNO)

 

Kot pojasnjeno že uvodoma menimo, da peščica zaposlenih poskuša načrtno očrniti trenutno delovanje vodstva DSO Preddvor, ker si ne želijo sprememb. Na to je bilo vodstvo opozorjeno tudi na izobraževanju FIRIS, kjer je bilo izrecno poudarjeno, da lahko vodstvo pričakuje nek upor in izražanje nezadovoljstva s strani zaposlenih (in sindikatov), ki si sprememb ne želijo.

 

V DSO Preddvor resnično zagnano delamo na spremembah, ki na prvo mesto postavljajo stanovalce in strmijo k socialnem modelu oskrbe in varstva starejših. V zelo kratkem času se je naredilo kar nekaj konkretnih sprememb. Zavedamo se, da te spremembe niso lahke in da zahtevajo prilagajanje načina dela zaposlenih, ki so vrsto let delali na način, ki je usmerjen v institucionalni model.” (Špela Bukovec, socialna delavka v DSO Preddvor)

 

V DSO Preddvor se poslavljamo od izrazov, ki nikakor ne ustrezajo sodobnim konceptom v socialnem varstvu in izražajo, da je vse podrejeno ustanovi, in ne ljudem (stanovalcem). To so besede: raport, oddelek, dementen človek, diagnoza,.. In jih zamenjujemo z izrazi, ki so ljudem bližji ter izražajo spoštljiv odnos do njih: predaja službe (informacij), nadstropje, oseba z demenco, oseba, ki ima take in take težave...

 

Na očitek, da smo zaposlenim v DSO Preddvor vzeli sobo “za raporte” (za predajo službe) odgovarja Tjaša Kuhar Čimžar, diplomirana timska sestra v DSO Preddvor: “V času, ko je predaja službe potekala v sestrskih sobah, je bil pretok informacij o stanovalcih slabši, ker so sestre občasno krožile tudi po drugih nadstropjih. Po končanih letnih dopustih smo začeli s skupno predajo službo vseh zaposlenih. S tem smo se izognili pomanjkljivemu prenosu informacij o naših stanovalcih, saj jih sedaj slišijo in prejmejo vsi zaposleni, ki neposredno delajo z njimi.

 

Pri prejšnjem delodajalcu sem bila zaposlena 15 let, uvajale so se podobne spremembe kot v DSO Preddvor. Ravno tako so zaprli sestrsko sobo in naredili skupni prostor za vse zaposlene in tudi tam je bilo na začetku čutiti veliko nezadovoljstvo s strani zaposlenih, vendar se je na koncu izkazalo za dobro potezo, saj je skupni prostor uspešno zaživel.

 

Predlog za skupno predajo službe so predlagale zaposlene same.

 

Sanitarije imajo zaposleni urejene ob garderobah, prav tako pa tudi ob kuhinji. V vsakem nadstropju res ni potrebe po dvojnih sanitarijah (za stanovalce in za zaposlene).

 

 

OČITEK ORGANIZIRANJA ZASEBNIH PIKNIKOV V PROSTORIH DSO PREDDVOR

 

DSO Preddvor vsekakor želimo odpreti navzven v lokalno skupnost. Nikakor ne želimo ostati zaprt sistem, kar v jeziku socialnega dela imenujemo ¨totalna ustanova¨. Že v letu 2019 je župan občine Preddvor, g. Rok Roblek skupaj s svojimi sodelavci organiziral piknik lokalne skupnosti z našimi stanovalci v parku doma.

 

Z letošnjo otvoritvijo balinišča želimo odpreti prostor tekmovanjem in s srečanji z zunanjim okoljem. V bližnji prihodnosti se bo zgodila preureditev spominske sobe Josipine Turnograjske z novo grajsko kavarno. Ker tik ob našem gradu poteka pot na sv. Jakoba, si želimo na veliko odpreti vrata naše ustanove za zunanje obiskovalce, pohodnike ter ljudi dobre volje. V Ljubljani je dom za stare v Šiški pred nekaj leti odpri kavarno in glas o njej je šel preko mej Ljubljane. Pogosto se zjutraj tam srečajo ljudje na kavi in kakšnem prigrizku ter uveljavlja se stavek: ¨Dobimo se na najboljši kavi.¨ To bi si želeli tudi mi.” (Matej Križanič, direktor DSO Preddvor)

 

DSO Preddvor ima tudi čudovito grajsko kapelo Žalostne Matere božje (Dolores), kjer bi lahko v prihodnosti potekale poroke ter druge dejavnosti.

 

V začetku usposabljanja, uvajanja modela Kulture usklajenih odnosov, smo dobili vprašanje, koliko je stanovalcev, ki skoraj nikoli nimajo obiskov. Preverili in analizirali smo situacijo v našem domu in ugotovili, da je takih stanovalcev 11. Zato smo tekom izobraževanja sprejeli odločitev, da bomo vzpodbudili zaposlene, ki bi bili pripravljeni v času praznikov, ko osamljenost najbolj boli, obiskati te stanovalce. Prav tako bomo letos ob novem letu pripravili silvestrovanje stanovalcev z družinami zaposlenih.

 

Je zelo nenaravno, da stanovalcem pripravimo novoletno kosilo npr. 15. decembra, ko pravzaprav ni noben poseben dan. To je v naše ustanove prišlo zaradi ¨institucionalizacije¨ delovanja v domovih za stare. Morali pa bi ustvarjati domovanje, bivanje, domačnost, možnost individualizacije itd. Ne gre samo za službo in plačilo našega dela, ampak poslanstvo.” (Matej Križanič, direktor DSO Preddvor)

 

Našim stanovalcem želimo ustvariti kar se da lepo preživljanje jeseni njihovega življenja, zato se nikakor ne bomo zapirali, ampak le še bolj odpirali navzven.

 

V sklopu uvajanja psihosocialnega modela v DSO Preddvor - vzpostavljanje gospodinjske skupnosti, smo zaposleni udeleženi v izobraževanje s strani FIRIS-a in smo se dogovorili, da bomo namenili nekaj svojega prostega časa z družinami za druženje s stanovalci. Direktor in jaz kot pomočnik direktorja sva izkoristila prvi možni datum in izpolnila nalogo. Piknik je bil organiziran z namenom spodbuditi tudi ostale udeležence tečaja. Praznični čas je čas, ko določeni stanovalci preživljajo težke čase, saj nimajo nikogar, s katerim bi preživeli praznike.” (Blaž Bilban, pomočnik direktorja DSO Preddvor)

 

Na očitek, da je bil piknik organiziran v času razglašene epidemije virusa covid-19 odgovarjamo, da 25. junija 2020 ni veljala več epidemija in v domovih za stare smo že izvajali obiske ter odprli domove navzven.

 

Naš DSO je takoj po sprostitvi ukrepov odprl vrata za svojce in obiskovalce, saj je bilo za naše stanovalce zelo, zelo obremenjujoče, da niso morali toliko časa videti najbližjih. Ena izmed vodilnih strokovnjakinj v nacionalni strokovni skupini je javno povedala, da stari ljudje niso v zaporu, ampak tam stanujejo in jih moramo obravnavati kot vse druge državljane. Zato je naš DSO Preddvor takoj odprl možnost obiskov (ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov) in v prvem tednu sprejel več kot 200 obiskovalcev. Da je ta proces bil izpeljan strokovno in korektno, dokazuje dejstvo, da ni prišlo do nobene okužbe.” (Matej Križanič, direktor DSO Preddvor)

 

Matej Križanič, direktor DSO Preddvor, še dodaja: “Kot je bilo rečeno, je in bo to naša usmeritev - odpiranje doma navzven in prirejanje najrazličnejših dogodkov. Zato sva se s pomočnikom direktorja odločila, da organiziramo ob prazniku (25. 6. 2020) piknik nekaterih družin z našimi stanovalci. V začetku je bil predviden piknik v grajskem vrtu, ker pa je bilo slabo vreme smo se morali premakniti pod streho. Ob tej priložnosti moram poudariti, da smo vso hrano in pijačo in pribor prinesli s sabo in ni šlo ničesar na račun DSO Preddvor. Zaradi slabega vremena so stanovalci bili v sobah in notranjih prostorih, vendar, kot poudarjam, dom je bil tako ali tako že odprt. Vesel sem, da smo izvedli ta piknik, kljub temu, da nam je vreme prekrižalo načrte po večjem druženju s stanovalci, saj smo jasno vstopili v odpiranje našega doma navzven.”

 

Na letošnjem januarskem izobraževalnem ciklu smo zaposleni izmed več različnih predlogov izglasovali, da v času praznikov z družinami preživimo nekaj ur prostega dneva s stanovalci, predvsem s tistimi, ki obiskov nimajo. Zaradi epidemije smo morali praznovanje velike noči s stanovalci odpovedati, za praznik državnosti sta se angažirala direktor in pomočnik s svojima družinama, za božič in novo leto pa bomo k temu spodbudili še ostale zaposlene. To druženje ni mišljeno kot delovna obveznost, pač pa prostovoljno nekaj urno druženje z družino v domskem okolju, s ciljem popestriti dan tistim stanovalcem, ki obiskov nimajo, in na splošno vsem stanovalcem, saj so ekipe v času praznikov okrnjene in v domu ni dogodkov.” (Barbara Strnad Podlesnik, vodja finančno računovodske službe - FRS)

 

 

OČITKI O IZVAJANJU MOBINGA NAD BIVŠO ZAPOSLENO

 

Najprej moramo razumeti pojem mobinga. Poljudna definicija mobinga pravi, da gre pri njem za trpinčenje, šikaniranje oziroma izživljanje na delovnem mestu. Označuje neetično, ponižujočo in sovražno komunikacijo med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi v obliki psihičnega nasilja na delovnem mestu, ko oseba ali večja skupina oseb psihično zlorablja posameznika in ga spravlja in ohranja v položaju nemoči. Da ga lahko označimo kot takega, namreč velja, da se mora to pojavljati daljše časovno obdobje (vsaj šest mesecev) in to v pogostih intervalih (vsaj enkrat tedensko).

 

Mobing omenjajo tudi splošne določbe ZDR-1, in sicer v 7. členu, v skladu s katerim je namreč prepovedano spolno in drugo nadlegovanje.

 

Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

 

Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

 

Delavka S.D. je bila zaposlena na delovnem mestu poslovni sekretar V (II) (v SZNO) že od 9. 9. 2017, torej veliko prej kot se je zamenjalo novo vodstvo. Z odločbo ZPIZ iz leta 2017 je bilo ugotovljeno, da je delavka v času poklicne rehabilitacije zaključila izobraževanje za ekonomskega tehnika in zato naj se jo premesti na drugo delo (ekonomski tehnik), kjer ne bo prihajala v ¨stik z snovmi, ki njej povzročajo ekscem¨. Dejstvo je, da delavka zaradi zdravstvenih omejitev ni smela delati na področju zdravstvene nege. Prav tako je DSO Preddvor prejel iz ZPIZ mnenje, da novo delovno mesto poslovni sekretar ustreza delavkinem zdravstvenem stanju.

 

Spodaj si lahko ogledate popisni list zahtevnosti za delovno mesto poslovni sekretar V (II) (v SZNO):


  

  

 Zap. št.: 16/3

POPISNI LIST ZAHTEVNOSTI DELOVNEGA MESTA

 

1.    Šifra:

J0250011

2.    Delovno mesto:

 Poslovni sekretar V (II) (v SZNO)

3.    Plačna skupina in podskupina:

J

J2

4.    Stopnja strokovne izobrazbe:

V

5.    Organizacijska enota:

Služba zdravstvene nege in oskrbe

6.    Tarifni razred - plačni razred:

V

20

7.    Možnosti napredovanja

 

a)    število plačnih razredov:

10

30

b)    strokovni nazivi in šifra naziva:

 

-        samostojni svetovalec

-

-

-        višji svetovalec

-

-

8.    Vsebina delovnega mesta – naloge:

 

Izvajanje administrativnih del za potrebe službe zdravstvene nege in oskrbe (v nadaljevanju SZNO);

Zbiranje, vnos, priprava, analiza in obdelava podatkov v SZNO:

-          zbiranje, vnos, priprava, analiza in obdelava podatkov v informacijski sistem;

-          vodenje evidence prejete in/ali izdane pošte SZNO in ambulant v DSO;

-          arhiviranje dokumentacije v skladu s predpisi;

-          priprava materiala in spremne dokumentacije za različne namene po ustreznih navodilih;

-          vodenje druge ustrezne dokumentacije po navodilih vodje;

Pisanje in priprava raznih dopisov in gradiv za potrebe SZNO  in socialne službe;

Sprejemanje in preusmerjanje telefonskih klicev;

Evidenca okvar in obveščanje o njih;

Ostala administrativna dela ter izvajanje drugih del in nalog v skladu z delovnim planom, po navodilih neposredne vodje;

Nadomeščanje receptorske službe;

Pomoč pri sodelovanju pri skrbi nad registracijo delovnega časa delavcev SZNO;

Izvajanje drugih nalog splošnega pomena za Dom v skladu z 9. čl. Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest;

9.    Sredstva za delo:

 

pisarniški material

računalnik,  telefon

10. Osnova za delo:

 

ustrezna izobrazba in usposobljenost

navodila namestnika direktorja za področje SZNO in medicinske sestre-vodje tima

11. Organizacijske povezave – komunikacije:

 

nadrejenost:  direktor, namestnik direktorja za področje SZNO, medicinske sestra-vodja tima, ambulantna sestra

komunikacije: nadrejeni, stanovalci, sodelavci, svojci, poslovni partnerji, obiskovalci

12. Odgovornost:

 

ODGOVORNOST ZA REZULTATE LASTNEGA DELA:

za potek in rezultate dela, ki so navedeni v vsebini delovnega mesta

kakovostno in pravočasno opravljeno delo po programu

nemoten potek in organizirano delo

varovanje osebnih podatkov

MATERIALNA ODGOVORNOST:

pravilna uporaba pisarniških strojev in opreme;

za racionalno porabo delovnih sredstev

ODGOVORNOST ZA VODENJE IN VARNO DELO:

za pravilno uporabo in porabo delovnih sredstev, materialov in opreme

13. Delovni pogoji, fizični napor in umski napor:

 

DELOVNI POGOJI:

zaprti prostori (služba zdravstvene nege in oskrbe)

FIZIČNI NAPOR

pri delu sedi

UMSKI NAPORI:

delo je delno programirano;

naloge so delno sestavljene;

metode dela so predpisane;

stiki s strokovnimi institucijami (občasno), poslovnimi partnerji (občasno), stanovalci (občasno)

14. Zahtevana strokovna izobrazba, funkcionalna (dodatna) znanja in zahtevane delovne izkušnje:

 

SMER STROKOVNE IZOBRAZBE:

Srednja strokovna šola, srednja splošna šola

Poklic: ekonomski tehnik

FUNKCIONALNA ALI DODATNA ZNANJA:

Znanje slovenskega jezika;

Zahtevana dodatna znanja:

obvladovanje računalniških programov;

preizkus znanja iz varstva pri delu;

poznavanje varstva osebnih podatkov

DELOVNE IZKUŠNJE:

zaželene

15. Psihofizične sposobnosti:

 

organizacijska sposobnost;

osebna urejenost;

razvojna naravnanost;

natančnost, zanesljivost;

komunikativnost

16. Omejitve prepovedi pooblastila

 

v skladu z Zakonom o socialnem varstvu 93. čl.

17. Organizacija delovnega mesta

 

V skladu s Pravilnikom o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega institucionalnega varstva Doma starejših občanov Preddvor

18. Posebne določbe

 

2 meseca poskusnega dela

 

 

Iz navedenega je očitno, da so neresnične izjave v članku, da je bila delavka premeščena na delovno mesto poslovne sekretarke, čeprav je po izobrazbi negovalka. Prav tako ne drži izjava, da jo je direktor premestil na delovno mesto poslovne sekretarke. Iz zgoraj predstavljenega Popisnega lista delovnega mesta izhaja, da je delavka opravljal predvsem administrativne naloge. Zato je bila delavka z odredbo z dne 21. 6. 2019 premeščena v prostore uprave, kjer poteka administrativno delo. Ta premestitev ni imela nobene povezave z delom sindikalne zastopnice ali pa z iskanjem rešitev v domski kuhinji (saj so se tam začele spremembe dogajati konec avgusta 2019).

 

Vsi sodelavci v upravi se vedejo spoštljivo in korektno do vseh zaposlenih in stanovalcev. Tudi delavki S.D. so vsi po svojih močeh pomagali, zato nam je žal, da se S.D. ni dobro počutila na svojem delovnem mestu.

 

Delavka je v nekem zapisu tudi navedla, da jo je direktor napeljeval (oz. celo zahteval od nje), naj napiše odpoved pogodbe o zaposlitvi. Resnica je drugačna: Delavka je od direktorja sama večkrat zahtevala, da ji on dá odpoved iz poslovnega razloga, ker se ne vidi več na tem delovnem mestu. V nasprotnem primeru bo delavka sama dala izredno odpoved zaradi mobinga. Ker ji direktor ni ugodil, je delavka potem to tudi storila.

 

Delavka je bila pred odpovedjo tudi pisno seznanjena, da ima dom za primer morebitnih kršitev pravic zaposlenih sprejet tudi interni akt – Ukrepi za nediskriminatorno politiko dela in zaposlovanja ter varovanje dostojanstva. V kolikor je delavka menila, da so ji bile s kakim konkretnim dejanjem zaposlenih oz. vodstva kršene pravice, ki jih ureja navedeni akt, bi lahko zahtevala uvedbo postopka v skladu z navedenim aktom. Kljub pozivu delavka tega ni zahtevala, ampak je zgolj podala izredno odpoved – po mnenju delodajalca neutemeljeno. O zadevi bo sedaj moralo odločati pristojno delovno sodišče, kamor je delavka vložila tožbo zoper delodajalca.

 

Je pa iz anonimnih pisanj, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih zoper vodstvo DSO Preddvor, dokaj jasno, da za njimi stoji tudi omenjena delavka. Takšnemu širjenju neresnic se bo vodstvo uprlo z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

 

 

 

KADROVANJE V ČASU NOVEGA VODSTVA DSO PREDDVOR IN ENOTE NAKLO

 

Nadalje ne držijo zapisi novinarjev, da je v zadnjem letu v DSO Preddvor dalo odpoved 27 ali 28 delavcev. Podatki kažejo drugače, razumeti pa jih je potrebno tudi v kontekstu izvedenih in načrtovanih sprememb ter v luči dejstva, da ima DSO Preddvor v tem trenutkuskupaj115zaposlenih (v času delovanja domske kuhinje pa je imel okoli 130 zaposlenih).

 

V DSO Preddvor (v enoti Preddvor in Naklo) se je od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2020 devetim zaposlenim iztekla pogodba za določen čas. Štirje zaposleni so bili preneseni k novemu delodajalcu (Sovita d.o.o. in DSO Tržič). Nekaj zaposlenih je sámo dalo odpoved iz različnih razlogov (odhodi na drugo področje dela: trgovina, bolnica ali pa tudi odhodi v tujino ali drugam). Tu je bilo tudi 6 delavcev, ki so bili zaposleni v kuhinji in po prenosu kuhinje na novega izvajalca z njim niso želeli sodelovati. Nekateri so verjetno tudi odšli drugam, ker niso želeli sprejeti sprememb, katere smo začeli uvajati pri nas.

 

V istem obdobju smo izvedli dvajset zaposlitev, vse preko javnih razpisov v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

KOMENTARJI NEKATERIH STANOVALCEV, NJIHOVIH SVOJCEV IN ZAPOSLENIH

 

Ob zaključku dodajamo še nekaj izjav naših zaposlenih v luči vseh medijskih objav, ki se v zadnjem času pojavljajo:

 

»Delala sem še v dveh drugih domovih, kjer so vse te spremembe, ki jih uvajamo že leta stalna praksa. Želim si, da v domu vzpostavimo vsakodnevne aktivnosti, tako dopoldne kot popoldne in s tem stanovalcem čez cel dan zapolnimo čas. Tudi v prejšnjem domu sem hodila na stranišče v kopalnico oz. stranišče, ki ga uporabljajo stanovalci. Sestrskih sob nismo imeli, predajo službe smo imeli v dnevnem prostoru med stanovalci (seveda smo pazili, da smo ob predajanju informacij zagotovili zasebnost). Malice nismo jedli na bivalnih enotah/nadstropjih, ampak v za to namenjenem prostoru – skupni jedilnici, ki pa ni bila ločena od stanovalcev. Tudi naši zaposleni imajo možnost jesti v jedilnici.« (Svjetlana Miljanovič, namestnica direktorja in vodja SZNO)

 

»Zgrožena sem nad ravnanjem določenih zaposlenih, ki nikakor nočejo sprejeti sprememb. Vsi delavci, ki podpiramo spremembe, se trudimo po najboljših močeh, da bo dom pozitivno posloval in dajal prednost stanovalcem.« (Branka Krivec, gospodinja DSO Preddvor).

 

»Najbolj všeč mi je zajtrk. Bila je velika potreba po novosti.« (stanovalka DSO Preddvor)

 

»Sem izredno zadovoljen z nastanitvijo, še bolje kot v hotelu.« (stanovalec DSO Preddvor)

 

»Zares me je skrbelo, da se bo dom zaprl, nisem vedela kaj se dogaja. Zame je ta dom najlepši dom. Brat je zelo zadovoljen tako z domom kot s prehrano. Odkar je prisoten novi direktor sem opazila veliko sprememb. Navdušena sem nad novim baliniščem.« (sorodnica stanovalca DSO Preddvor)

 

»Zadovoljen sem s spremembami, še posebej z baliniščem. Želim si le, da bi se bolje povezali z zunanjimi obiskovalci, da se lahko prireja več tekem.« (stanovalec DSO Preddvor)

 

DSO Preddvor torej pospešeno uvaja spremembe v dobrobit našim stanovalcem. Vabimo vas, da nas obiščete in se na lastne oči prepričate o načinu našega delovanja ter preverite, kaj vse smo že dosegli, in kaj nameravamo doseči v bližnji prihodnosti.

 

Veselimo se vašega obiska,

 

DSO Preddvor, Potoče, 8. 9. 2020

 

VRNITEV ZAKONCEV PALM V PREDDVOR

»To je bil ta veseli dan!« Tako nekako se je čutilo v ozadju dogodka v Domu starejših občanov Preddvor iz dne 15. 8. 2020, ko smo s skupnimi močmi uspeli, po dolgih desetletjih, organizirati pogrebno mašo zadnjih lastnikov gradu TURN v Preddvoru. Slovesnost je potekala v grajski kapeli žalostne matere Božje, ki je vse od druge svetovne vojne samevala kot sakralni objekt. To je bila torej prva daritev evharistije v samostojni Sloveniji!

 

(Pre)Pokop (žara ing. Karla in žene Ilse Palm) in mašo je vodil dr.hc. Maximilian Aihern, upokojeni škof iz Lienz-a, ki je bil dolga leta sodelavec pokojnika v opatiji v Lienz-u, somaševala pa sta župnik iz Gorij, g. Matej Pavlič in domači župnik, g. Pavel Okoliš. Presenetljivo je bilo, da je bila izvedba v dveh jezikih, tako slovenskem kot tudi nemškem jeziku. Sodeloval je tudi domači župnijski mešani zbor, kateremu so se pridružili tudi stanovalci Doma starejših občanov Preddvor.  Dan je bil sproščen, opaziti je bilo tudi nekaj solz sreče, predvsem pa se je jasno videlo, da je bil odvaljen težak kamen, ki ga je pustila polpretekla zgodovina v Sloveniji. Med prisotnimi so bili tudi skoraj vsi, ki so si dolga leta prizadevali za izpeljavo tega dogodka, tako avstrijska veleposlanica, ga. Sigrid Berka, župan Preddvora, g. Rok Roblek ter seveda svojci pokojnih, predvsem ga. Jutta Auersperg.

 

Na tem mestu, bi se zahvalili vsem udeleženim, sodelujočim in zaposlenim DSO Preddvor, ki so z požrtvovalnostjo in neomajno voljo prispevali k težko pričakovani uresničitvi zadnje želje pokojnega zadnjega graščaka na gradu Turn (ing. Karl Palm) – » Pokopan želim biti v prijetni zemljici moje domovine«.

 

DSO Preddvor, v Preddvoru, 26. 8. 2020

 

 

 

 

OBVESTILO OBISKOVALCEM

Spoštovani,

 

zaradi vse večjega števila okuženih ljudi z virusom covid-19, začasno ukinjamo možnost, da stanovalce odpeljete h sebi domov (velja za DSO Preddvor in enoto Naklo).
 
 

Hvala za razumevanje,

DSO Preddvor

OBVESTILO OBISKOVALCEM

Spoštovani,

 

zaradi vse večjega števila okuženih ljudi z virusom covid-19, začasno ukinjamo možnost, da stanovalce odpeljete h sebi domov (velja za DSO Preddvor in enoto Naklo).
 
Poleg tega, danes - 07.09.2020 v enoti Preddvor, izjemoma odpadejo kakršnikoli obiski (razen obiski namenjeni ambulantnim pregledom) zaradi odsotnosti odgovorne osebe za sprejem obiskovalcev.

 

Hvala za razumevanje,

DSO Preddvor

Zahvala za donacijo - LIDL Slovenija

Iskreno bi se radi zahvalili podjetju Lidl Slovenija za donacijo izredno kakovostnih artiklov, ki jih bodo stanovalci prejeli kot nagrado pri srečelovu. Prejeli smo zvrhan kup izdelkov. Najlepša hvala!

Vodstvo DSO Preddvor

OBVESTILO OBISKOVALCEM

Vse obiskovalce vljudno naprošamo, da se držite navodil, da se v primeru lepega vremena s stanovalci zadržujete zunaj. Za vse stanovalce, ki ne morejo zapustiti sobe velja, da obiski lahko potekajo v notranjih prostorih. Še vedno velja, da na obisk pride le ena zdrava oseba.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

 

DSO Preddvor

OBVESTILO OBISKOVALCEM – DELNO SPROŠČENI UKREPI

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da v DSO Preddvor že sprejemamo nenajavljene obiske. Še vedno se je pri recepciji potrebno vpisati, izpolniti izjavo o zdravju in izmeriti temperaturo. Maske so v primeru obiska na prostem zaželene, v primeru obiska znotraj doma pa obvezne.

 

Še vedno velja, da na obisk lahko pride ena zdrava oseba.

 

Prosimo, da na obiske resnično hodite popolnoma zdravi saj v nasprotnem primeru ogrožate zdravje vseh stanovalcev.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

 

DSO Preddvor

 

OBVESTILO OBISKOVALCEM – SPROŠČENI UKREPI

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da v DSO Preddvor že sprejemamo nenajavljene obiske. Še vedno se je pri recepciji potrebno vpisati, izpolniti izjavo o zdravju in izmeriti temperaturo. Maske so zaželene.

 

Še vedno velja, da na obisk lahko pride ena zdrava oseba.

 

Prosimo, da na obiske resnično hodite popolnoma zdravi saj v nasprotnem primeru ogrožate zdravje vseh stanovalcev.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

 

DSO Preddvor

OBVESTILO OBISKOVALCEM - NOVA PRAVILA

Spoštovani,

 

s sredo 27.05.2020 delno sproščamo ukrepe ob obiskovanju vaših najdražjih. Obiski so po novem možni vsak dan v dveh terminih: med 9. in 11. uro, ter med 14. in 16. uro. Med vikendom so obiski možni le med 9. in 11. uro.

 

Prosimo, da upoštevate naslednja navodila:

  • Na obisk lahko pride le ena zdrava oseba.
  • Svoj obisk najavite recepciji na telefon: 051 336 648 ali na recepcija@dso-preddvor.si vsaj en dan pred obiskom.
  • S seboj prinesite izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju (lahko ga dobite tudi na recepciji).
  • Obvezno je nošenje maske, razkuževanje rok in ohranjanje razdalje 1,5 m.
  • Za stanovalce, ki ne zmorejo zapustiti sobe velja, da jih svojci lahko obiščete v sobi.
  • Za ostale stanovalce velja, da se z obiskovalci dobijo zunaj v parku (razen v primeru slabega vremena – v tem primeri bodo obiski potekali v pripravljenih prostorih tako kot do zdaj). Če vas stanovalci ne bodo počakali zunaj jih lahko svojci odidete iskati v sobo.
  • Dovoljeno je prinašanje osebnih predmetov.
  • Čas trajanja obiska naj bo 30 min.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate vsa pravila, le tako bomo lahko poskrbeli za varnost naših stanovalcev.

 

DSO Preddvor

OBVESTILO OBISKOVALCEM

Spoštovani,

 

V zadnjih dveh tednih smo v našem domu organizirali več kot 200 skrbno načrtovanih obiskov. Zaradi preobremenjenosti naših zaposlenih smo se odločili, da čas sprejemanja obiskov prilagodimo glede na trenutno situacijo.

 

Obiski bodo od zdaj naprej potekali v naslednjih terminih:

Stanovalci Preddvor

PONEDELJEK: med 14. in 16.30 uro.

TOREK: med 9. in 11.30 uro.

SREDA: med 9. in 11.30 uro.

ČETRTEK: obiskov ni.

PETEK: ob 9. uri.

SOBOTA: ob 10. uri (novi dom) in ob 10.30 uri (grad)

 

Stanovalci Naklo – urnik ostaja enak.

 

Vse svojce in prijatelje naših stanovalcev vljudno prosimo za razumevanje.

 

Lep pozdrav,

 

DSO Preddvor

Dom starejših občanov Preddvor