Vtisi z dogodkov >>

TELOVADBA NA PROSTEM

Naše fizioterapevtke skrbijo za zabavno telovadbo na prostem. 

 

PETKOV SPREHOD S STANOVALCI

Sprehodu se je pridružil še nekdo.. :)

 

Ekološka in integrirana živila

Številka JN:  11-2019-P
Datum:  10.5.2019
 

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in 8. členom internega Pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil, Dom starejših občanov izdaja naslednje

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

Predmet razpisa je nakup lokalno pridelane hrane po shemi integrirane ali ekološke pridelave za področje poljščin (IPP), sadja (IPS), grozdja (IPG) in zelenjave (IPZ) in kokošjih jajc za potrebe Doma starejših občanov Preddvor.

Navodila in razpisno dokumentacijo dobite tukaj.
 
Ponudbe zbiramo do 10.6.2019 do 10. ure.
 
O izbiri bodo vsi sodelujoči ponudniki obveščeni v zakonskem roku. 
 
 
* * * * * * * * * *

 

Zbiranje ponudb za nakup potrošnega materiala za vzdrževanje

Številka JN: 12-2019-P
Datum: 10.5.2019
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za oddajo javnega naročila za »nakup potrošnega materiala za vzdrževanje«.

Predmet javnega naročila je nakup potrošnega materiala za vzdrževanje, ki ga naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti, zato prosi naj bo v ponudbi naveden odstotek popusta na cene, ki jih ima ponudnik objavljene na spletu oz. jih ima v redni prodaji.

Vse interesente prosimo, da predložijo ponudbo najkasneje do 16.5.2019 do 10. ure.
 
 
*  *  *  *  *

Zbiranje ponudb za sukcesivno nabavo pisarniškega materiala

 
Štev.: 9-2019-P
Datum:  10.5.2019
 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za oddajo javnega naročila za sukcesivno nabavo »pisarniškega materiala«.
 
Dokumentacijo dobite tukaj.
Ponudbe zbiramo do 16.5.2019 do 10. ure.
O izbiri bodo vsi sodelujoči ponudniki obveščeni v zakonskem roku.
 
* * * * *

zbiranje ponudb za opravljanje fizioterapevtskih storitev v DSO - enota Naklo

Številka JN:  14-2019-P
Datum:  10.5.2019
 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za javno naročilo po postopku zbiranja ponudb
za opravljanje fizioterapevtskih storitev v Domu starejših občanov Preddvor- enota Naklo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.
O izbiri bodo vsi sodelujoči ponudniki obveščeni v zakonskem roku.
 
 
* * * * * * * * * * *
 

zbiranje ponudb za vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme

 
Številka JN:  10-2019-P
Datum:  10.5.2019
 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za javno naročilo po postopku zbiranja ponudb
za vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme

Dom starejših občanov zbira ponudbe za vzdrževanje informacijske komunikacijske opreme.
Vse interesente prosimo, da se za več informacij oz. obisk DSO Preddvor obrnejo na upravo DSO Preddvor.
 
Ponudbe se zbirajo do 16.5.2019.
 
* * * * * * * * * * *
 
Dom starejših občanov Preddvor