Vtisi z dogodkov >>

Koncert skupine Loške orglice v enoti Naklo

V sodelovanju z KUD LIK Naklo smo pripravili zanimivo predavanje Damijana Janežiča Veliki prešernoslovec in vzgojitelj Tomo Zupan in poskusili naklansko jabolčno pito

Konvencionalna in ekološka živila

Št.pogodbe: JNV-0001/2019-B-POG
Datum: 25.3.2019
 
 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za predmet naročila »KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA« najkasneje do: dne 30. 4. 2019 do 12:00 ure.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 4. 2019 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Kontaktna oseba naročnika: Urša Sgerm, tel. 031655686, ursa.sgerm@dso-preddvor.si

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

čistopis: sokovi in sirupi

 

 

* * * * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor