Vtisi z dogodkov >>

SLADOLEDNI PIKNIK V PREDDVOR

V petek smo, v družbi citrarke Francke Šavs, uživali na sladolednem pikniku v Preddvoru. 

SLADOLEDNI PIKNIK V NAKLEM

V Naklem smo se prijetno ohladili. Družbo nam je delala tudi folklorne skupina DU Naklo.

Javno zbiranje ponudb za prodajo traktorja s priključki

Št. naročila: 478-2/2020
Datum: 24.7.2020
 
 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 

Na podlagi določil 51. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za nakup traktorja s priključki. 

Ponudba je pravočasna če prispe do naročnika najkasneje do 18.8.2020, do 11.00 ure. Ponudbe, ki bodo k naročniku prispele po dnevu in uri, določeni v tem povabilu, bodo še zaprte vrnjene ponudniku.

VRSTA STROJA

OPIS STROJA

IZKLICNA CENA

traktor

ZETOR 5340

Tip motorja: 122037

Leto izdelave: 1999

Delovne ure:784

Moč motorja: 55 W

Delovna prostornina: 3595

12.300,00 €

Enoosna prikolica ETK 400

Skupna nosilnost: 5.000 kg

dimenzija zaboja: 3000 x 1830 x 450 mm,

Leto izdelave: 2008

Centralno odpiranje, hidravlična kiper instalacija, trostrano kipanje, elektro instalacija

4.000,00 €

Planirna deska

ČD 2,5

Leto izdelave: 1999

Vpetje za traktor, razvodni ventil

700,00 €

MULČER TFZ 1.6

V okvari

100,00 €


Predmet prodaje je traktor s priključki, ki so specificirani v zgornji tabeli. Ponudbo se oddaja za vse stroje skupaj.

Ponudbe oddajte v tajništvo Doma starejših občanov Preddvor do 18.8.2020, do 11. ure v zaprti kuverti  s pripisom za javno zbiranje ponudb.

Stroje si lahko ogledate od 27.7.2020 do 5.8.2020, od 9. do 11. ure po predhodnem naročilu na tel. 04 27 52 451, Urša Sgerm.

Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.

Razpis je dosegljiv tukaj.

 

* * * * * * * * * *

Dom starejših občanov Preddvor