Vtisi z dogodkov >>

Martinovanje s člani Društva ljubiteljev vina Šenčur in ansamblom Jurjevi godci

Koncert okteta Zven iz Črnuč

Okolju prijazne storitve pranja perila

Št.: JNMV-0003/2018-S-POG
Datum: 9.11.2018
 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, ŠT. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3 ) Dom starejših občanov Preddvor vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v  skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti.
 
 
 
* * * * *
 
Dom starejših občanov Preddvor