Vtisi z dogodkov >>

Obiranje aronije za domači sok

Skrb za zelenjavo v visokih gredah

Institucionalno varstvo

Dom starejših občanov Preddvor (DSO Preddvor) je javni socialnovarstveni zavod katerega osnovna dejavnost je institucionalno varstvo starejših oseb.

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev.

Zdravstveno varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Postopek za sprejem v zavod se začne z vložitvijo prošnje za sprejem v institucionalno varstvo (za obrazec prošnje kliknite tu),  ki se jo pošlje na naslov Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor ali Dom starejših občanov Preddvor enota Naklo, Stara cesta 63, 4202 Naklo.

Kontakti za dodatne informacije:

Špela Bukovec,

socialna delavka, DSO Preddvor

tel. 04 27-52-454

socialna.sluzba@dso-preddvor.si

URADNE URE

PONEDELJEK 9.00 –  12.00

SREDA 9.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00

PETEK 9.00 – 12.00

Aleksander Žarković,

socialni delavec, enota DSO Naklo

tel. 04 27-72-518

socialna.sluzba.naklo@dso-preddvor.si

URADNE URE

PONEDELJEK 9.00 –   12.00

SREDA 9.00 – 12.00 in  14.00 – 16.00

PETEK 9.00 – 12.00

 

Dom starejših občanov Preddvor